Rzetelność, Terminowość, Wiarygodność

Priorytetem Laboratorium Badawczego SORBOLAB jest jakość świadczonych usług i wykonywanych badań. Badania wykonujemy w sposób rzetelny, terminowy i wiarygodny

Slider

Ekspercka Gwarancja Jakości

Gwarantujemy poprawność, powtarzalność i prawidłową interpretację wyników poprzez prowadzoną szczegółowo dokumentację przebiegu każdego badania. Nasi Partnerzy i Klienci potwierdzają najwyższy poziom obsługi, terminowości i jakości wykonywanych badań.

Prawo

W pracy restrykcyjnie przestrzegamy wszystkich przepisów prawnych, a w szczególności zasady poufności.

Zespół

Wszystkie badania wykonywane są przez kompetentny i elastyczny w działaniu zespół wykwalifikowanej kadry.

Optymalizacja kosztów

Laboratorium badawcze SORBOLAB jest ekspertem w dziedzinie kompleksowego wykonywania badań laboratoryjnych, znanym z terminowej i rzetelnej oraz optymalnej od strony kosztowej realizacji usług.

Jesteśmy jednym z wiodących laboratoriów w badaniach DPL produktów chemicznych w Polsce

Nieustannie dbamy o podnoszenie jakości i standardów, co potwierdzają:

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL), dokumentujący spełnianie wszystkich wymagań
stawianych przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

Upoważnienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do
prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin

Uprawnienie do przeprowadzania doświadczeń
na zwierzętach oraz hodowli zwierząt laboratoryjnych

Wdrożenie standardów postępowania
zgodnych z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008