Kariera

Umożliwiamy naszym pracownikom
realizacje swoich pasji

Umożliwiamy naszym pracownikom realizacje swoich pasji

Slider

EKOTOKSYKOLOG SPECJALISTA

Miejsce pracy: Poznań
Region: wielkopolskie

Zakres podstawowych obowiązków:

 • Prowadzenie badań i doświadczeń zgodnie z obowiązującymi procedurami wg wytycznych: OECD, SETAC, ESCORT, IOBC, BART, EPPO
 • Prowadzenie hodowli systemów badawczych: roślin, organizmów wodnych i lądowych
 • Przygotowanie i opracowywanie procedur badawczych i technicznych
 • Przygotowanie planów i sprawozdań z badań zgodnie z systemem DPL
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami zawartymi w procedurach i instrukcjach
 • Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową
 • Nadzorowanie prac prowadzonych w pracowni Ekotoksykologii

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w laboratoryjnej
 • Znajomość metod i technik badawczych bezkręgowców
 • Doświadczenie w prowadzeniu hodowli organizmów bezkręgowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość metod statystycznej analizy danych doświadczalnych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Staranność i dokładność
 • Zaangażowanie i komunikatywność

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań z organizmami w warunkach polowych
 • Uprawnienia do pracy z kręgowcami
 • Znajomość technik analitycznych: HPLC, GC, spektrofotometria

Oferujemy:

 • Pracę w nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się laboratorium
 • Stabilność zatrudnienia
 • Szkolenia i niezbędne narzędzia pracy

Specjalista ds. doświadczeń polowych

Miejsce pracy: Poznań
Region: wielkopolskie

Zakres podstawowych obowiązków:

 • Prowadzenie i nadzorowanie badań polowych w zakresie skuteczności środków ochrony roślin zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Doświadczalnej oraz normami EPPO (Europejska – Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin)
 • Wykonywanie ocen skuteczności badanych środków ochrony roślin
 • Znajomość zasad poboru prób do badania pozostałości środków ochrony roślin
 • Analiza wyników badań oraz sporządzanie sprawozdań końcowych

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe: rolnicze lub pokrewne
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań polowych środków ochrony roślin
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu upraw roślin
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dyspozycyjność związana z praca w terenie
 • Znajomość metod statystycznej analizy danych doświadczalnych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Staranność i dokładność
 • Zaangażowanie i komunikatywność

Oferujemy:

 • Pracę w nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się laboratorium
 • Stabilność zatrudnienia
 • Szkolenia i niezbędne narzędzia pracy

EKOTOKSYKOLOG ASYSTENT

Miejsce pracy: Poznań
Region: wielkopolskie

Zakres podstawowych obowiązków:

 • Prowadzenie badań i doświadczeń zgodnie z obowiązującymi procedurami wg wytycznych: OECD, SETAC, ESCORT, IOBC, BART, EPPO
 • Prowadzenie hodowli systemów badawczych: roślin, organizmów wodnych i lądowych
 • Przygotowanie i opracowywanie procedur badawczych i technicznych
 • Przygotowanie planów i sprawozdań z badań zgodnie z systemem DPL
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami zawartymi w procedurach i instrukcjach

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub pokrewne)
 • Doświadczenie w pracy w laboratoryjnej
 • Znajomość metod i technik badawczych bezkręgowców
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość metod statystycznej analizy danych doświadczalnych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Staranność i dokładność
 • Zaangażowanie i komunikatywność

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
 • Uprawnienia do pracy z kręgowcami
 • Znajomość technik analitycznych: HPLC, GC, spektrofotometria

Oferujemy:

 • Pracę w nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się laboratorium
 • Stabilność zatrudnienia
 • Szkolenia i niezbędne narzędzia pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji i CV z dopiskiem „Rekrutacja”  na adres: kariera@sorbolab.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.