Badania pod osłonami

Laboratorium wykonuje badania rejestracyjne środków ochrony roślin w zakresie skuteczności działania dla celów dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce i Unii Europejskiej.

Zakres badań polowych Laboratorium Badawczego SORBOLAB

Badania skuteczności działania

1. Fungicydów

2. Herbicydów

3. Insektycydów

4. Moluskocydów

5. Talpicydów

badania indywidualne

Wykonujemy również badania na indywidualne życzenia.
Skontaktuj się z nami już teraz i poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.

Środowisko prac

Badania wykonujemy w uprawach polowych i pod osłonami (zboża, kukurydza, rzepak, truskawki, kapusta, sałata, rośliny ozdobne, pieczarki), a także na polach po zbiorach roślin uprawnych, w ogródkach działkowych i na wałach przeciwpowodziowych.

Standardy

Badania prowadzone są zgodnie z odpowiednimi metodykami EPPO.

Badania realizowane są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (GEP).

Ekspercka Gwarancja Jakości

Sprawdź dlaczego nasi Partnerzy i Klienci są usatysfakcjonowani z jakości wykonywanych badań.

Certyfikat DPL

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL), dokumentujący spełnianie wszystkich wymagań stawianych przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

Certyfikat PIORiN

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL), dokumentujący spełnianie wszystkich wymagań stawianych przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

Pracownie Laboratorium Badawczego SORBOLAB

W naszych Pracowniach badania są przeprowadzane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym posiadającymi wymagane uprawnienia.

Pracownia Fizykochemii

Pracownia dysponuje wysokiej klasy aparaturą do technik rozdzielczych, identyfikacji substancji różnego pochodzenia oraz typowe wyposażenie laboratorium analitycznego.

Pracownia Ekotoksykologii

Pracownia wykonuje badania w ramach m.in. środków ochrony roślin, produktów leczniczych, produktów weterynaryjnych, biobójczych, odpadów przemysłowych.

Pracownia Toksykologii

Pracownia prowadzi badania toksyczności substancji chemicznych, wchodzących w skład m.in. produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, przemysłowych substancji chemicznych, środków ochrony roślin i innych.

Pracownia Skuteczności

Pracownia prowadzi badania skuteczności produktów biobójczych, zarówno profesjonalnych, jak i do zastosowania domowego.