Pracownia Skuteczności

Wykonujemy pełne badania rejestracyjne w standardzie DPL jak również badania skriningowe i testy użycia na etapie opracowywania produktów

Zakres badań wykonywanych w Pracowni Skuteczności

GatunekOpis
KaraczanyOprysk bezpośredni produktu
Badanie działania rezydualnego na powierzchniach
Badanie produktów typu przynęta na karaluchy
MrówkiOprysk bezpośredni produktu
Badanie działania rezydualnego na powierzchniach
Badanie produktów typu przynęta na robotnice
Badanie produktów typu przynęta (zabicie całej kolonii)
KleszczeBadanie działania repelencyjnego na skórze
Badanie działania rezydualnego na powierzchniach
Badania skuteczności bójczej
RoztoczaBadanie skuteczności przeciwko roztoczom kurzu domowego
PchłyOprysk bezpośredni produktu
Badanie działania rezydualnego na powierzchniach
Badanie skuteczności przeciwko larwom pcheł
Mole odzieżoweBadanie produktu w szafach/szufladach
Badanie pułapek feromonowych/z klejem
Badanie skuteczności repelencyjnej produktu
Badanie skuteczności larwobójczej
Mole spożywczeBadanie pułapek feromonowych/z klejem
Badanie skuteczności larwobójczej
MuchyBadania aerozoli, produktów fumigujących, parujących
Badanie działania rezydualnego na powierzchniach
Badanie skuteczności lepów/pułapek na muchy
Badanie skuteczności produktów larwobójczych
Badanie skuteczności atraktantów
KomaryBadania aerozoli, produktów fumigujących, parujących
Badanie działania rezydualnego na powierzchniach
Badanie skuteczności repelentu na skórze - ręka w klatce
Badanie skuteczności repelentu na materiale - ręka w klatce
Badanie skuteczności repelentów w terenie
Badanie moskitier
Badanie skuteczności produktów larwobójczych
Inne (np. osy, pająki, rybiki, ślimaki)Różne

Opracowujemy metodyki
pod indywidualne wymagania klientów

Wszechstronność

Pracownia prowadzi badania skuteczności preparatów i produktów biobójczych, zarówno profesjonalnych, jak i do zastosowania domowego.

Międzynarodowe standardy

Badania skuteczności są przeprowadzane zgodnie z w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 oraz wytycznymi WHO.

Badanie różnych typów skuteczności

Prowadzimy badania skuteczności bójczej i repelencyjnej produktu, szybkości działania (efekt knock down), skuteczności rezydualnej (pozostałościowej), dawkowania i inne na życzenie klienta.

Warunki wykonywania testów

Testy wykonywane są w warunkach laboratoryjnych symulujących warunki stosowania z pełną kontrolą warunków środowiskowych.

Badanie efektywności

Sprawdzamy efektywność działania atraktantów stosowanych do wabienia insektów.

Ekspercka Gwarancja Jakości

Sprawdź dlaczego nasi Partnerzy i Klienci są usatysfakcjonowani z jakości wykonywanych badań.

Pozostałe pracownie

W naszych Pracowniach badania są przeprowadzane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym posiadającymi wymagane uprawnienia.

Pracownia Fizykochemii

Pracownia prowadzi badania fizykochemiczne, wykonuje oznaczenia analityczne instrumentalne i oraz testy stabilnościowe.

Pracownia Ekotoksykologii

Pracownia prowadzi badania wpływu produktów na organizmy wodne i lądowe.

Pracownia Toksykologii

Pracownia prowadzi badania właściwości toksykologicznych, zarówno in vivo jak i in vitro.

Pracownia HISTOPATOLOGII

Pracownia wykonuje ocenę histopatologiczną dla badań toksykologicznych prowadzonych w naszym laboratorium, a także na potrzeby innych jednostek badawczych.