Pracownia Histopatologii

Przygotowujemy i wykonujemy ocenę preparatów mikroskopowych

ZAKRES BADAŃ WYKONYWANYCH W PRACOWNI HISTOPATOLOGII

1. Przygotowanie preparatów mikroskopowych na potrzeby standardowej oceny histopatologicznej (barwienie H+E).

2. Przygotowanie preparatów mikroskopowych dla badań immunohistochemicznych. Rodzaj badania i stosowane przeciwciała dobierane są indywidualnie w zależności od projektu badawczego.

3. Analiza histologiczna.

4. Analiza immunohistologiczna.

5. Skanowanie i ocena komputerowa preparatów histopatologicznych

badania indywidualne

Współpracujemy z klientem na każdym etapie przygotowania preparatów histopatologicznych oraz ich oceny.
Zakres prac ustalamy z lekarzem patomorfologiem przed przygotowaniem preparatów

Pozostałe pracownie

W naszych Pracowniach badania są przeprowadzane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym posiadającymi wymagane uprawnienia.

Pracownia Fizykochemii

Pracownia prowadzi badania fizykochemiczne, wykonuje oznaczenia analityczne instrumentalne i oraz testy stabilnościowe.

Pracownia Ekotoksykologii

Pracownia prowadzi badania wpływu produktów na organizmy wodne i lądowe.

Pracownia Toksykologii

Pracownia prowadzi badania właściwości toksykologicznych, zarówno in vivo jak i in vitro.

Pracownia Skuteczności

Pracownia prowadzi badania skuteczności produktów biobójczych, zarówno profesjonalnych, jak i do zastosowania domowego.

Ekspercka Gwarancja Jakości

Sprawdź dlaczego nasi Partnerzy i Klienci są usatysfakcjonowani z jakości wykonywanych badań.