Dbamy o bezpieczeństwo człowieka i przyrody

To cel nadrzędny naszych interdyscyplinarnych badań
przy stosowaniu produktów chemicznych

Slider

SORBOLAB to nowoczesne laboratorium badawcze z bogatym doświadczeniem na europejskim rynku.

Jesteśmy jednym z wiodących laboratoriów w badaniach DPL produktów chemicznych w Polsce.

Przedmiotem naszych badań są substancje i produkty chemiczne, produkty biobójcze, środki ochrony roślin i ich pozostałości, produkty lecznicze i weterynaryjne, produkty chemii gospodarczej i wiele innych.

Obszar badań w skrócie

właściwości fizykochemiczne
analityka chemiczna
właściwości toksyczne
toksyczność środowiskowa w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych
pozostałości
skuteczność

Normy

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wydany przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

Certyfikowany System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001

Upoważnienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do
prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin

Uprawnienie do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz hodowli zwierząt laboratoryjnych

Metody badań i pomiarów

Wykonujemy badania wg OECD, CIPAC, IOBC, BART, EPPO, OPPTS

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 440/2008 (metody badań REACH)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 528/2012 (UE)

zwalidowanych metod własnych

znormalizowanych metod

Zespół specjalistów w dziedzinie kompleksowego wykonywania badań laboratoryjnych

Obsługujemy zarówno koncerny międzynarodowe jak i firmy działające na rynku polskim.

Wykonujemy zlecenia oraz projekty naukowe dla instytutów i uczelni wyższych.

Tworzymy wysoce doświadczone zespoły eksperckie w dziedzinie toksykologii oraz ekotoksykologii.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania badań na zwierzętach.

Wdrażamy kompleksowe rozwiązania dla badań skuteczności oraz analityki chemicznej.

SORBOLAB to laboratorium nowej generacji

Stosujemy nowe techniki laboratoryjne.

Efektywnie zarządzamy projektami dzięki automatyzacji procesów oraz nowoczesnym narzędziom do komunikacji.

SORBOLAB to ośrodek opiniotwórczy

Współpracujemy z Uczelniami i Instytutami m.in. jako partnerzy projektów grantowych. Nasi specjaliści realizują swoje pasje poprzez udział w badaniach, których efektem są publikacje i prace prezentowane na konferencjach naukowych.

SORBOLAB to wsparcie merytoryczne

Świadczymy usługi doradztwa merytorycznego oraz pomocy w kwestiach technicznych z gwarancją odpowiedzialności.

Ekspercka Gwarancja Jakości

Sprawdź dlaczego nasi Partnerzy i Klienci są usatysfakcjonowani z jakości wykonywanych badań.

Zapraszamy do kontaktu

Nasze mocne strony to rzetelność, terminowość i bezstronność.