Pracownia Ekotoksykologii

Badania wykonywane w ramach m.in. środków ochrony
roślin, produktów leczniczych, produktów weterynaryjnych,
biobójczych, odpadów przemysłowych

Badania wykonywane w ramach m.in. środków ochrony roślin,
produktów leczniczych, produktów weterynaryjnych, biobójczych,
odpadów przemysłowych

Badania wykonywane w ramach m.in. środków ochrony roślin, produktów leczniczych,
produktów weterynaryjnych, biobójczych, odpadów przemysłowych

Slider

Zakres badań laboratoryjnych

prowadzonych w Pracowni Ekotoksykologii SORBOLAB dla organizmów / systemów

 1. Badanie hamowania wzrostu glonów (Pseudokirchneriella subcapitata) wg OECD 201
 2. Badanie hamowania wzrostu sinic (Anabaena flos-aquae) wg OECD 201
 3. Badanie hamowania wzrostu rzęsa (Lemna sp.) wg OECD 221
 4. Badanie ostre unieruchomienia rozwielitka (Daphnia sp.) wg OECD 202
 5. Badanie rozmnażania rozwielitka (Daphnia sp.) wg OECD 202
 6. Badanie toksyczności ostrej ryb wg OECD 203
 7. Badanie toksyczności we wczesnych fazach rozwojowych ryb wg OECD 210
 8. Badanie toksyczności ostrej dla Wywłócznika Kłosowego (Myriophyllum spicatum) w systemie Osad-Woda wg OECD 239
 1. Badanie toksyczności ostrej dla dżdżownic wg OECD 207
 2. Badanie rozmnażania dżdżownic wg OECD 222
 3. Badanie rozmnażania skoczogonków (Folsomia candida) wg OECD 232
 4. Badanie rozmnażania roztoczy (Hypoaspis aculeifer) wg OECD 226
 5. Badanie rozmnażania chrząszczy (Aleochara bilineata) wg Guidelines to evaluate side effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000).
 6. Badanie toksyczności ostrej dla chrząszcza (Poecilus cupreus) wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000).
 1. Badanie wpływu na mikroorganizmy glebowe – przemiany azotu wg OECD 216 // ISO 14240-1 (1997). Soil quality – Determination of soil microbial biomass – Part 1: Substrate-induced respiration method.
 2. ISO 14256-1:2003 Soil quality — Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution — Part 1: Manual method
 3. Oznaczanie zawartości azotu i azotanów w glebie wg ISO/TS 14256-1 „Soil quality – Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution.
 4. Oznaczanie zawartości węgla w biomasie mikrobiologicznej wg ISO 14240-1
 1. Badanie toksyczności ostrej pokarmowej u pszczół wg OECD 213
 2. Badanie toksyczności ostrej kontaktowej u pszczół wg OECD 214
 1. Badanie wpływu na kiełkowanie i wzrost roślin lądowych wg OECD 208
 2. Badanie wpływu na wegetatywny wigor roślin wg OECD227
 1. Wyznaczanie maksymalnej pojemności wodnej gleby wg ISO 11268-2
 2. Oznaczanie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie wg ISO 11465
 3. Wyznaczanie pH gleby wg OECD 222
 4. Pomiar pojemności kationowej wymiennej w glebie
 5. Badanie zasolenia gleby
 6. Badanie inhibicji oddychania osadu czynnego wg Commission Regulation (EC) No 440/2008, Method C.11: “Activated Sludge Respiration Inhibition Test”, Official Journal of the European Union No. L 142/559-563, dated May 30, 2008

Wykonujemy również badania na indywidualne życzenie

Ekspercka Gwarancja Jakości

Sprawdź dlaczego nasi Partnerzy i Klienci są usatysfakcjonowani z jakości wykonywanych badań.

Zapraszamy do kontaktu

Nasze mocne strony to rzetelność, terminowość i obiektywność.