UWAGA!

NOWE DANE ADRESOWE

 

Laboratorium Badawcze SORBOLAB Sp. z o.o.

ul. Zaniemyska 11

61-029 Poznań

tel. +48 61 306 73 00

e-mail: biuro@sorbolab.pl

www.sorbolab.pl

DOJAZD DO SORBOLAB

 

Jakie badania wykonujemy

Laboratorium badawcze Poznań

Głównym kierunkiem działania Laboratorium Badawczego Sorbolab jest prowadzenie badań:

1. Fizykochemicznych

2. Skuteczności

3. Ekotoksykologii

4. Toksyczności

dla substancji chemicznych, produktów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin i produktów biobójczych oraz ich pozostałości.

Podstawowym celem działalności Laboratorium Badawczego SORBOLAB jest zapewnienie rzetelnych i spełniających najwyższe kryteria jakościowe usług badawczych, prowadzonych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Eksperymentalnej, normy ISO 9001:2008 w ramach aktualnych wymagań wynikających miedzy innymi z aktów prawnych.

Laboratorium wykonuje analizy wykorzystując do tego celu znormalizowane metody badawcze, nowoczesną aparaturę analityczną oraz wiedzę i doświadczenie swoich pracowników.

 

Copyrights © Laboratorium Badawcze SORBO Sp. z o.o. All Rights Reserved