Laboratorium DPL

Prowadzimy badania substancji i produktów chemicznych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania w zakresie prowadzonych badań

Priorytetem Laboratorium Badawczego SORBOLAB jest jakość świadczonych usług i wykonywanych badań. Badania wykonujemy w sposób rzetelny, terminowy i wiarygodny. Obsługujemy zarówno koncerny międzynarodowe jak i firmy działające na rynku polskim.

Certyfikowane badania

Wiedza i doświadczenie

Nowoczesne laboratorium

Nowy fitotron

Nowy fitotron

Zrealizowaliśmy kolejną inwestycję w obszarze Pracowni Ekotoksykologii – uruchomiliśmy kolejny fitotron do przeprowadzania badań wpływu na rośliny

Poszerzenie certyfikatu DPL

Poszerzenie certyfikatu DPL

We wrześniu 2021 roku rozszerzyliśmy swoje uprawnienia o możliwość prowadzić badania w zakresie histopatologii w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, czego potwierdzeniem jest pozytywnie zakończona inspekcja

Badania Laboratoryjne

badania rejestracyjne
właściwości fizykochemiczne
oznaczenia analityczne
badanie pozostałości środków ochrony roślin

testy przechowalnicze

toksyczność ostra

toksyczność chroniczna
badania in vivo i in vitro
przygotowanie i ocena preparatów histopatologicznych

ekotoksykologia organizmów wodnych
ekotoksykologia organizmów glebowych
badania na pszczołach i trzmielach

testy skuteczności bójczej i repelencyjnej
testy terenowe

badania indywidualne

Obsługiwane branże

substancje i związki chemiczne
środki ochrony roślin
produkty biobójcze
chemia przemysłowa
chemia gospodarcza
tworzywa sztuczne
paliwa
produkty lecznicze

produkty lecznicze weterynaryjne
suplementy diety

kosmetyki

Pracownie Laboratorium badawczego SORBOLAB

W naszych Pracowniach badania są przeprowadzane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym posiadającymi wymagane uprawnienia.

Pracownia Fizykochemii

Pracownia prowadzi badania fizykochemiczne, wykonuje oznaczenia analityczne instrumentalne i oraz testy stabilnościowe.

Pracownia Ekotoksykologii

Pracownia prowadzi badania wpływu produktów na organizmy wodne i lądowe.

Pracownia Toksykologii

Pracownia prowadzi badania właściwości toksykologicznych, zarówno in vivo jak i in vitro.

Pracownia HISTOPATOLOGII

Pracownia wykonuje ocenę histopatologiczną dla badań toksykologicznych prowadzonych w naszym laboratorium, a także na potrzeby innych jednostek badawczych.

Pracownia Skuteczności

Pracownia prowadzi badania skuteczności produktów biobójczych, zarówno profesjonalnych, jak i do zastosowania domowego.

Certyfikat DPL

Certyfikat uprawniający do wykonywania badań w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL/GLP)

Zapraszamy do współpracy

Laboratorium Badawcze SORBOLAB to nowoczesna firma działająca na międzynarodowym rynku.
Jest jednym z wiodących laboratoriów w Polsce, wykonujących badania substancji i produktów w systemie DPL/GLP.