Laboratorium DPL

Prowadzimy badania substancji i produktów chemicznych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania w zakresie prowadzonych badań

Priorytetem Laboratorium Badawczego SORBOLAB jest jakość świadczonych usług i wykonywanych badań. Badania wykonujemy w sposób rzetelny, terminowy i wiarygodny. Obsługujemy zarówno koncerny międzynarodowe jak i firmy działające na rynku polskim.

Certyfikowane badania

Wiedza i doświadczenie

Nowoczesne laboratorium

Poszerzenie certyfikatu DPL

Poszerzenie certyfikatu DPL

We wrześniu 2021 roku rozszerzyliśmy swoje uprawnienia o możliwość prowadzić badania w zakresie histopatologii w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, czego potwierdzeniem jest pozytywnie zakończona inspekcja

Badania na pszczołach murarkach

Badania na pszczołach murarkach

W Laboratorium Badawczym SORBOLAB wykonywane są badania ekotoksykologiczne substancji i produktów chemicznych na pszczołach murarkach

Badania Laboratoryjne

badania rejestracyjne
właściwości fizykochemiczne
oznaczenia analityczne
badanie pozostałości środków ochrony roślin

testy przechowalnicze

toksyczność ostra

toksyczność chroniczna
badania in vivo i in vitro
przygotowanie i ocena preparatów histopatologicznych

ekotoksykologia organizmów wodnych
ekotoksykologia organizmów glebowych
badania na pszczołach i trzmielach

testy skuteczności bójczej i repelencyjnej
testy terenowe

badania indywidualne

Obsługiwane branże

substancje i związki chemiczne
środki ochrony roślin
produkty biobójcze
chemia przemysłowa
chemia gospodarcza
tworzywa sztuczne
paliwa
produkty lecznicze

produkty lecznicze weterynaryjne
suplementy diety

kosmetyki

Pracownie Laboratorium badawczego SORBOLAB

W naszych Pracowniach badania są przeprowadzane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym posiadającymi wymagane uprawnienia.

Pracownia Fizykochemii

Pracownia prowadzi badania fizykochemiczne, wykonuje oznaczenia analityczne instrumentalne i oraz testy stabilnościowe.

Pracownia Ekotoksykologii

Pracownia prowadzi badania wpływu produktów na organizmy wodne i lądowe.

Pracownia Toksykologii

Pracownia prowadzi badania właściwości toksykologicznych, zarówno in vivo jak i in vitro.

Pracownia HISTOPATOLOGII

Pracownia wykonuje ocenę histopatologiczną dla badań toksykologicznych prowadzonych w naszym laboratorium, a także na potrzeby innych jednostek badawczych.

Pracownia Skuteczności

Pracownia prowadzi badania skuteczności produktów biobójczych, zarówno profesjonalnych, jak i do zastosowania domowego.

Certyfikat DPL

Certyfikat uprawniający do wykonywania badań w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL/GLP)

Zapraszamy do współpracy

Laboratorium Badawcze SORBOLAB to nowoczesna firma działająca na międzynarodowym rynku.
Jest jednym z wiodących laboratoriów w Polsce, wykonujących badania substancji i produktów w systemie DPL/GLP.