Komora opryskowa

Komora opryskowa

W lutym 2022 roku zainstalowaliśmy w naszym laboratorium komorę z układem opryskowym i tym samym zakończyliśmy kolejny etap rozwoju naszego zaplecza technicznego w obszarze Pracowni Ekotoksykologii. Nowe urządzenie pozwala nam na przeprowadzanie badań w warunkach...
Nowy fitotron

Nowy fitotron

Zrealizowaliśmy kolejną inwestycję w obszarze Pracowni Ekotoksykologii – uruchomiliśmy kolejny fitotron do przeprowadzania badań wpływu na rośliny środków ochrony roślin, co zwiększyło nasze możliwości równoczesnego wykonywania tych badań dla wielu produktów. Projekt...