Konferencja Ochrony Roślin

63 SESJA NAUKOWA IOR-PIB

W dniach 15 i 16 lutego 2023 wzięliśmy udział w Konferencji Ochrony Roślin organizowanej przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.

W jednym miejscu spotkał się świat polityki, nauki i biznesu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczelni i instytutów zajmujących się rolnictwem, producentów nawozów i środków ochrony roślin oraz laboratoriów badawczych. Omówiono obowiązujące przepisy dotyczące stosowania nawozów i ŚOR oraz nadchodzące zmiany w prawodawstwie polskim i europejskim. Podjęto temat Zielonego Ładu o którym wypowiedzieli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Konferencja była doskonałą okazją do zapoznania się z opiniami różnych środowisk nt. obecnej sytuacji w sektorze rolniczym.

Udział w konferencji był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem. Wnioski wyciągnięte z tego spotkania pozwolą nam lepiej poznać i zrozumieć zagrożenia i szanse jakie niesie ze sobą zmiana obowiązującego prawa.

Pozostałe wiadomości

Biopestycydy 2024

Biopestycydy 2024

W dniach 5 i 6 czerwca 2024 wzięliśmy udział w konferencji Biopestycydy 2024 odbywającej się w Barcelonie. Dwóch naszych delegatów uczestniczyło w dwudniowym spotkaniu, na którym przybliżono prognozy związane z rozwojem biopestycydów w Europie i na świecie, omówiono...

IX Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska

IX Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska

W dniach 2-4 lutego 2024 roku wzięliśmy udział w IX Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej ,,Uczony bez praktyki to pszczoła bez miodu”. Organizatorami spotkania byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w...

II Naukowa Konferencja Pszczelarska

II Naukowa Konferencja Pszczelarska

W dniu 01.02.2024 r. mieliśmy przyjemność być sponsorem oraz uczestniczyć w II Naukowej Konferencji Pszczelarskiej dla otoczenia społeczno-gospodarczego „Nauka praktyce”, której organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Konferencja miała na celu...

Komora opryskowa

Komora opryskowa

W lutym 2022 roku zainstalowaliśmy w naszym laboratorium komorę z układem opryskowym i tym samym zakończyliśmy kolejny etap rozwoju naszego zaplecza technicznego w obszarze Pracowni Ekotoksykologii.

Nowy fitotron

Nowy fitotron

Zrealizowaliśmy kolejną inwestycję w obszarze Pracowni Ekotoksykologii – uruchomiliśmy kolejny fitotron do przeprowadzania badań wpływu na rośliny

Poszerzenie certyfikatu DPL

Poszerzenie certyfikatu DPL

We wrześniu 2021 roku rozszerzyliśmy swoje uprawnienia o możliwość prowadzić badania w zakresie histopatologii w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, czego potwierdzeniem jest pozytywnie zakończona inspekcja

Badania na pszczołach murarkach

Badania na pszczołach murarkach

W Laboratorium Badawczym SORBOLAB wykonywane są badania ekotoksykologiczne substancji i produktów chemicznych na pszczołach murarkach

Współpraca

Współpraca

W lutym 2021 r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zmiana Logo

Zmiana Logo

Wdrożyliśmy Nowe Logo i hasło przewodnie Laboratorium Badawczego SORBOLAB

Zootechnika

Zootechnika

W marcu 2020 r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie w zakresie badań toksykologicznych