Badania na pszczołach murarkach

W Laboratorium Badawczym SORBOLAB wykonywane są badania ekotoksykologiczne substancji i produktów chemicznych na pszczołach murarkach: toksyczności ostrej pokarmowej metodą opracowaną na podstawie wytycznej OECD 213 i Załącznika Q, EFSA 2013 oraz toksyczności ostrej kontaktowej metodą opracowaną na podstawie OECD 214 oraz Załącznika Q, EFSA 2013.
Obecnie w badaniach ekotoksykologicznych wykorzystywane są gatunki Osmia cornuta lub Osmia bicornus (Osmia rufa), wyznaczone jako gatunki modelowe dla badań oceny ryzyka dla pszczół samotnic.

Murarka to jeden z rodzajów dziko żyjących pszczół samotnic. Gatunki należące do murarek są wykorzystywane komercyjnie jako zapylacze w krajach Europy, Azji oraz Ameryce Północnej.  Szczególnie sprawdzają się w trudniejszych warunkach, zastępując bardziej wrażliwe pszczoły miodne.

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą badań zapraszamy do kontaktu z działem obsługi Klienta.

Pozostałe wiadomości

Współpraca

Współpraca

W lutym 2021 r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zmiana Logo

Zmiana Logo

Wdrożyliśmy Nowe Logo i hasło przewodnie Laboratorium Badawczego SORBOLAB

Zootechnika

Zootechnika

W marcu 2020 r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie w zakresie badań toksykologicznych