Konferencja „Aquatic and Terrestrial Ecotoxicology and Risk Management”

W dniach 25-26.11.2020 roku zespół uczestniczyliśmy w międzynarodowej XX konferencji „Aquatic and Terrestrial Ecotoxicology and Risk Management” zorganizowanej przez Die Akademie Fresenius GmbH.

Przedstawiono postęp prac nad nowymi oraz aktualizacjami obowiązujących wytycznych EFSA. Dużą uwagę zwrócono na nowe osiągnięcia w zakresie badań zwierząt, ochrony gatunków z czerwonej listy, ogólnych wymagań dotyczących oceny ryzyka. Przedstawiono wyniki oznaczania pozostałości pestycydów w nawozach i przeanalizowano ich wpływ na stawonogi. Omawiane były badania mezokosmów i strategie w doświadczalnej ocenie wyników. Zwrócono również uwagę na badania regulacyjne dla pszczoły murarki, a także odniesiono się do modeli matematycznych wykorzystywanych przy skomplikowanych badaniach ekotoksykologicznych.

Rozpatrywana tematyka miała na celu głównie uświadomienie ważności oceny całych ekosystemów podczas oceny ryzyka dla produktów chemicznych oraz podejmowania decyzji regulacyjnych w tym zakresie.

Link do strony konferencji: https://www.akademie-fresenius.com/events/detail/produkt/20th-international-akademie-fresenius-ecotox-conference-aquatic-and-terrestrial-ecotoxicology-and-r-2/

Pozostałe wiadomości

II Naukowa Konferencja Pszczelarska

II Naukowa Konferencja Pszczelarska

W dniu 01.02.2024 r. mieliśmy przyjemność być sponsorem oraz uczestniczyć w II Naukowej Konferencji Pszczelarskiej dla otoczenia społeczno-gospodarczego „Nauka praktyce”, której organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Konferencja miała na celu...

IX Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska

IX Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska

W dniach 2-4 lutego 2024 roku wzięliśmy udział w IX Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej ,,Uczony bez praktyki to pszczoła bez miodu”. Organizatorami spotkania byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w...

Komora opryskowa

Komora opryskowa

W lutym 2022 roku zainstalowaliśmy w naszym laboratorium komorę z układem opryskowym i tym samym zakończyliśmy kolejny etap rozwoju naszego zaplecza technicznego w obszarze Pracowni Ekotoksykologii.

Nowy fitotron

Nowy fitotron

Zrealizowaliśmy kolejną inwestycję w obszarze Pracowni Ekotoksykologii – uruchomiliśmy kolejny fitotron do przeprowadzania badań wpływu na rośliny

Poszerzenie certyfikatu DPL

Poszerzenie certyfikatu DPL

We wrześniu 2021 roku rozszerzyliśmy swoje uprawnienia o możliwość prowadzić badania w zakresie histopatologii w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, czego potwierdzeniem jest pozytywnie zakończona inspekcja

Badania na pszczołach murarkach

Badania na pszczołach murarkach

W Laboratorium Badawczym SORBOLAB wykonywane są badania ekotoksykologiczne substancji i produktów chemicznych na pszczołach murarkach

Współpraca

Współpraca

W lutym 2021 r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zmiana Logo

Zmiana Logo

Wdrożyliśmy Nowe Logo i hasło przewodnie Laboratorium Badawczego SORBOLAB

Zootechnika

Zootechnika

W marcu 2020 r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie w zakresie badań toksykologicznych