Informacje dotyczące działania Laboratorium Badawczego SORBOLAB

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że nasz zespół pracuje w tym trudnym dla nas wszystkich czasie aby bez przeszkód realizować Państwa projekty badawcze.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadziliśmy środki, zarówno w obszarze informacyjnym, organizacyjnym jak i technicznym, mające na celu zabezpieczenie i ochronę zdrowia naszych pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy naszego laboratorium.

Nasi pracownicy mają pełną świadomość istniejącego zagrożenia i otrzymali dokładne instrukcje dotyczące zachowania higieny i profilaktyki zdrowotnej obowiązujące zarówno na terenie naszej firmy jak i poza nią. 

Ograniczyliśmy do niezbędnego minimum bezpośrednie spotkania z naszymi Kontrahentami. 

W chwili obecnej kontaktujemy się z Państwem telefonicznie, drogą e-mailową i poprzez wideokonferencje.

Na bieżąco śledzimy komunikaty z zaleceniami krajowych i światowych organizacji zdrowia w celu ciągłego dostosowywania działań, aby zapewnić najlepszą profilaktykę i bezpieczne warunki pracy.

Bezzwłocznie będziemy Państwa informować w przypadku jakichkolwiek zmian.

Zapraszamy do kontaktu.

Pozostałe wiadomości

Badania na pszczołach murarkach

Badania na pszczołach murarkach

W Laboratorium Badawczym SORBOLAB wykonywane są badania ekotoksykologiczne substancji i produktów chemicznych na pszczołach murarkach

Współpraca

Współpraca

W lutym 2021 r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zmiana Logo

Zmiana Logo

Wdrożyliśmy Nowe Logo i hasło przewodnie Laboratorium Badawczego SORBOLAB

Zootechnika

Zootechnika

W marcu 2020 r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie w zakresie badań toksykologicznych