Informacje dotyczące działania Laboratorium Badawczego SORBOLAB

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że nasz zespół pracuje w tym trudnym dla nas wszystkich czasie aby bez przeszkód realizować Państwa projekty badawcze.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadziliśmy środki, zarówno w obszarze informacyjnym, organizacyjnym jak i technicznym, mające na celu zabezpieczenie i ochronę zdrowia naszych pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy naszego laboratorium.

Nasi pracownicy mają pełną świadomość istniejącego zagrożenia i otrzymali dokładne instrukcje dotyczące zachowania higieny i profilaktyki zdrowotnej obowiązujące zarówno na terenie naszej firmy jak i poza nią. 

Ograniczyliśmy do niezbędnego minimum bezpośrednie spotkania z naszymi Kontrahentami. 

W chwili obecnej kontaktujemy się z Państwem telefonicznie, drogą e-mailową i poprzez wideokonferencje.

Na bieżąco śledzimy komunikaty z zaleceniami krajowych i światowych organizacji zdrowia w celu ciągłego dostosowywania działań, aby zapewnić najlepszą profilaktykę i bezpieczne warunki pracy.

Bezzwłocznie będziemy Państwa informować w przypadku jakichkolwiek zmian.

Zapraszamy do kontaktu.

Pozostałe wiadomości

II Naukowa Konferencja Pszczelarska

II Naukowa Konferencja Pszczelarska

W dniu 01.02.2024 r. mieliśmy przyjemność być sponsorem oraz uczestniczyć w II Naukowej Konferencji Pszczelarskiej dla otoczenia społeczno-gospodarczego „Nauka praktyce”, której organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Konferencja miała na celu...

IX Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska

IX Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska

W dniach 2-4 lutego 2024 roku wzięliśmy udział w IX Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej ,,Uczony bez praktyki to pszczoła bez miodu”. Organizatorami spotkania byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w...

Komora opryskowa

Komora opryskowa

W lutym 2022 roku zainstalowaliśmy w naszym laboratorium komorę z układem opryskowym i tym samym zakończyliśmy kolejny etap rozwoju naszego zaplecza technicznego w obszarze Pracowni Ekotoksykologii.

Nowy fitotron

Nowy fitotron

Zrealizowaliśmy kolejną inwestycję w obszarze Pracowni Ekotoksykologii – uruchomiliśmy kolejny fitotron do przeprowadzania badań wpływu na rośliny

Poszerzenie certyfikatu DPL

Poszerzenie certyfikatu DPL

We wrześniu 2021 roku rozszerzyliśmy swoje uprawnienia o możliwość prowadzić badania w zakresie histopatologii w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, czego potwierdzeniem jest pozytywnie zakończona inspekcja

Badania na pszczołach murarkach

Badania na pszczołach murarkach

W Laboratorium Badawczym SORBOLAB wykonywane są badania ekotoksykologiczne substancji i produktów chemicznych na pszczołach murarkach

Współpraca

Współpraca

W lutym 2021 r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zmiana Logo

Zmiana Logo

Wdrożyliśmy Nowe Logo i hasło przewodnie Laboratorium Badawczego SORBOLAB

Zootechnika

Zootechnika

W marcu 2020 r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie w zakresie badań toksykologicznych