Badania na pszczołach murarkach

Badania na pszczołach murarkach

W Laboratorium Badawczym SORBOLAB wykonywane są badania ekotoksykologiczne substancji i produktów chemicznych na pszczołach murarkach: toksyczności ostrej pokarmowej metodą opracowaną na podstawie wytycznej OECD 213 i Załącznika Q, EFSA 2013 oraz toksyczności ostrej...
Współpraca

Współpraca

W lutym 2021 r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach deklarując wspieranie projektu pt. „GreenFluidics – Zaprojektowanie oraz budowa nowego urządzenia mikroprzepływowego do...
16th Annual (Virtual) Zebrafish Husbandry Workshop

16th Annual (Virtual) Zebrafish Husbandry Workshop

W dniach 23-25 lutego 2021 r. wzięliśmy udział w konferencji na temat hodowli danio pręgowanego, pt. „16th Annual (Virtual) Zebrafish Husbandry Workshop” organizowanej przez Aquaneering Inc. Ryby z gatunku Danio rerio są wykorzystywane w badaniach ekotoksykologicznych...
Razem przeciw COVID-19

Razem przeciw COVID-19

W lutym 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą DG-Nika AG ze Szwajcarii w zakresie realizacji projektu badawczego mającego na celu opracowanie i wprowadzenie do obrotu leku blokującego namnażanie się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Główne...
Zmiana Logo

Zmiana Logo

Szanowni Państwo,Wdrożyliśmy Nowe Logo i hasło przewodnie Laboratorium Badawczego SORBOLAB, które symbolizują nasze podejście do prowadzonego biznesu – koncentrujemy się na przyszłości poprzez ciągły rozwój naszej firmy i realizację badań przyczyniających się do...